Foto: Eigen foto

Zeven Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Kapelle

KAPELLE – Burgemeester Stapelkamp van Kapelle heeft op 26 april zeven personen de versierselen opgespeld behorende bij een Koninklijke Onderscheiding. Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle.

Gedecoreerden
De gedecoreerden zijn:

  • Mevrouw E.T. Zielstra–Vlasblom uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Zielstra-Vlasblom is sinds 1988 (tot heden) vrijwilliger t.b.v., ouderling (1998-2000) en vervolgens wijkassistent bij de Hervomde Gemeente Kapelle. Sinds 1995 (tot heden) vrijwilliger t.b.v. en president van de Nederlands-Christelijke Vrouwenbond (NCVB), later Passage, afdeling Kapelle. Mevrouw Zielstra-Vlasblom was vrijwilliger bij de Stichting Zorgcentrum Cederhof te Kapelle (1999-2009) en bestuurslid/voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Kapelle (2003 – sept. 2011).
  • De heer G.E. Kamerik uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Kamerik was leider bij de Jeugdvereniging (JV) van de Gereformeerde Gemeente te Kapelle (1988-1996), stimulator, vrijwilliger t.b.v., penningmeester (1993-1997) en bestuurslid (1998-okt. 2003) van de evangelisatiegroep Stichting Pro Deo. Sinds 2001 (tot heden) is de heer Kamerik pleegouder en van medio 2003 tot medio 2012 voorzitter van het schoolbestuur van de Juliana van Stolbergschool te Kapelle. Sinds 2009 (tot heden) kerkenraadslid (diaken) van de Gereformeerde Gemeente Kapelle-Biezelinge.
  • Mevrouw F.M. Slabbekoorn-de Waard uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Slabbekoorn-de Waard was bestuurslid van de Zangvereniging Crescendo (1975-1981). Sinds 1975 (tot heden) mantelzorger ten behoeve van het gezin van haar zieke zus en sinds 2000 (tot heden) mantelzorger ten behoeve van een voormalige bejaarde buurvrouw. Sinds 2011 (tot heden) is mevrouw Slabbekoorn-de Waard oprichter en penningmeester van de Stichting Zending en Evangelisatie Wereldwijd.
  • De heer P. Gideonse uit Wemeldinge is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Gideonse was diaken van de Gereformeerde Kerk te Wemeldinge (1965-1982), van 1965 tot 1990 bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Beko en voorzitter van de Raad van Toezicht van Beko (Beko is een inkooporganisatie van en voor bakkers) en van 1965 tot 1993 bestuurslid van het gewest Zeeland van de Bond van Christelijke Ondernemers in het Bakkersbedrijf (BCOB). Sinds 1984 (tot heden) is de heer Gideonse koster van de Protestantse Gemeente Wemeldinge en sinds 1997 (tot heden) vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Wemeldinge.
  • Mevrouw G. Dousma-Eisen uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Dousma-Eisen was lid van de Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk te Kapelle (1980-1984), bestuurslid van de Christelijke Oratoriumvereniging in Goes (1980-1990), voorzitter van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Kapelle, kerkenraadslid, lid van het college van Kerkrentmeesters en lid van de Classics Goes (1984-1988), vrijwilliger bij de vakantieweken te Lunteren (1986-1998), vrijwilliger ten behoeve van ouderen/eenzamen (1986-1998), dirigent van het koor Nova Musica Kapelle (1992-1994), dirigent van het koor Musica Colaris te Kruiningen (1996-2004) en commissielid van het Zeeuws Vocaal Ensemble (2005-2010). Sinds 2005 (tot heden) vrijwilliger van het labelterrein Achter ’t Heezerenbosch van Scouting Nederland, alsmede verrichter van administratieve werkzaamheden en vrijwilliger bij de Christelijke Basisschool ’t Honk te Kapelle (leesbegeleider en geeft sinds 2011 Nederlandse les aan een Poolse leerling). Van 2006 tot 2010 was mevrouw Dousma-Eisen scriba van de Gereformeerde Kerk Kapelle-Biezelinge, alsmede lid van de Classics Goes en lid van de Beroepingscommissie. Sinds 2009 (tot heden) mantelzorger van haar schoonvader en tante en lid van de Commissie Startweekend van de Protestantse Gemeente Kapelle te Biezelinge en Eversdijk. Sinds 2010 (tot heden) verzorger van de wekelijkse liturgie voor slechtzienden in de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge en Eversdijk en secretaris van de afdeling Kapelle-Biezelinge van het Nederlandse Rode Kruis en coördinator van de Noodhulp in Zeeland (ca. 2012-heden). Van 2011 tot 2012 was mevrouw Dousma-Eisen vervangend scriba van de Gereformeerde Kerk in Kapelle-Biezelinge. Sinds 2011 (tot heden) secretaris van de Commissie Verbouw Mozeskerk te Biezelinge.
  • De heer H. Keurhorst uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Keurhorst was leider van een jeugdvereniging (1994-2000), bestuurslid van de bijbelstudievereniging Sola Scriptura (1994-2010), bestuurslid (w.o. secretaris) van de Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Basisonderwijs op reformatorische grondslag in Kapelle (1996-2008), gastgezin voor een bewoner van de beschermde woonvorm De Toevlucht/Eleos (2001-2011), bestuurslid (2003-2007) en voorzitter (2007-2011) van de kiesvereniging en fractieondersteuner (2006-2010) van de SGP. Sinds 2008 (tot heden) is de heer Keurhorst lid van de financiële commissie van de Gereformeerde Gemeente in Kapelle-Biezelinge en daarnaast verzorgt de betrokkene een bouwbulletin i.v.m. de verbouwing van het kerkgebouw (2010-heden). Sinds 2010 (tot heden) raadslid van de gemeente Kapelle.
  • Mevrouw M. Akkerman-Dansen uit Kapelle is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Akkerman-Dansen was leider van de zondagsschool van de Hervormde Gemeente te Rilland (1965-1970), diaken van de Hervormde Gemeente te Kapelle (1972-1976 en 1992-2000) en vrijwilliger bij de Wereldwinkel te Kapelle (1994-1997). Sinds 2000 (tot heden) is mevrouw Akkerman-Dansen vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente te Kapelle en sinds 2004 (tot heden) diaken van de Hervormde Gemeente te Kapelle.
Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *