Foto: Eigen foto

Gratis boek, Onze kinderen en alcohol, voor alcoholcampagne

REGIO – Vanaf 21 december 2011 kunnen alle ouders in Zeeland met opgroeiende kinderen in de leeftijd van elf tot en met vijftien jaar gratis het boek ‘Onze kinderen en alcohol’ ophalen.  De boekenactie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’.

Met het beschikbaar stellen van dit boek willen gemeenten de aandacht vestigen op de rol van ouders in het voorkomen van alcoholmisbruik door kinderen. Om het boek op te kunnen halen ontvangen alle gezinnen in Zeeland met kinderen in de leeftijd van elf tot en met vijftien jaar een brief thuis van de gemeente met daarbij een waardebon voor het gratis boek.

‘Onze kinderen en alcohol’
De Nederlandse pubers behoren tot de grootste drinkers van Europa. Wat kinderarts Nico van der Lely en kinderpsycholoog Mireille de Visser vrijwel dagelijks op hun alcoholpoli aan gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik tegenkomen, wordt bevestigd door de cijfers die zij landelijk verzamelen: het aantal zeer ernstige gevallen stijgt enorm, de jonge drinkers komen uit alle lagen van de bevolking, er zijn inmiddels evenveel meisjes als jongens die te veel drinken en ze wonen net zo vaak in een stad als in een dorp.

In ‘Onze kinderen en alcohol’ vertellen de auteurs in heldere taal wat er kan gebeuren met het zich ontwikkelende brein van een puber die alcohol drinkt en wat in het algemeen de lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drinken op jonge leeftijd. In interviews belichten pubers, ouders, wijkagenten, horeca-uitbaters en politici de verschillende facetten van dit grote maatschappelijke vraagstuk. Allerhande praktische adviezen voor ouders en professionals maken dit urgente boek compleet. Bij de presentatie van het boek eind november heeft ‘Onze kinderen en alcohol’ veel aandacht gekregen op radio en televisie. De auteurs noemen het boek een ‘wake-up call’ voor ouders.

Boekenactie Zeeland
Zeeland is de eerste regio in Nederland waar het boek van Nico van der Lely en Mireille de Visser op deze wijze breed wordt verspreid. De Zeeuwse gemeenten vinden de inhoud van het boek een welkome aanvulling op de preventieactiviteiten die al in Zeeland worden uitgevoerd. Stapavonden voor ouders, bijeenkomsten op school, manifestaties over ‘jeugd en alcohol’ worden druk bezocht. De aandacht in Zeeland voor de gevaren van alcoholgebruik onder de jeugd groeit. Met dit boek hebben ouders de mogelijkheid om in hun eigen tijd, op een door hen zelf gekozen plek, meer te weten te komen over de waarheid rondom alcoholgebruik door kinderen.

Campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’
In de campagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken de dertien Zeeuwse gemeenten, GGD Zeeland, Indigo preventie en de politie Zeeland samen aan het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren.

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *