Middeleeuwse boerderijen gevonden bij aanleg waterleiding

KAPELLE – Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe waterleiding vanaf het pompstation Kapelle De Wranghe naar Goes zijn vorige week sporen aangetroffen van meerdere boerderijen uit de Middeleeuwen.

Middeleeuwen
Op dit moment worden de sporen langs de Abbekindersezandweg verder blootgelegd. Er is sprake van meerdere boerderijen die dateren uit verschillende perioden uit de Middeleeuwen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er sporen van verschillende bouwstijlen zijn herkend.

Van een exemplaar, die vermoedelijk dateert uit de 10e of 11e eeuw, of mogelijk zelfs nog vroeger, zijn paalgaten aangetroffen die het mogelijk maken om een reconstructie te maken van de boerderij uit deze vroege periode van bewoning in de Bevelanden.

Boerderijen
Deze vindplaats is zeer bijzonder, omdat niet eerder in Zeeland een dergelijke boerderij in zijn geheel is aangetroffen. Maar ook het type van de huisplattegrond is niet eerder bekend en de opgraving vormt dus een aanvulling op het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van huisplaatsen in de Middeleeuwen in Zeeland en de rest van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen.

De andere boerderijen, circa 20 meter verderop in het tracé van de waterleiding, dateren vermoedelijk uit de 14e of 15e eeuw. Bij dit type werden geen paalgaten aangetroffen voor steunbalken, maar is sprake van een fundering van het huis op lange dwarsbalken. Omdat deze sporen vaak moeilijk in de bodem te herkennen zijn en vaak slecht geconserveerd, is ook deze vindplaats zeldzaam in Zeeland.

Onderzoek
Het vondstmateriaal bestaat tot nu toe voornamelijk uit de vulling van (afval)kuilen met aardewerkscherven en botmateriaal, huttenleem en een begraving van drie volledige schapen. Specialistisch onderzoek zal in een later stadium meer aanwijzingen kunnen geven voor het agrarisch gebruik van de nederzetting en de welstand van de bewoners.

Donderdagmiddag tussen 12.00 en 12.45 uur zullen wethouder Evert Damen van Kapelle en wethouder Jo Annes de Bat van Goes een bezoek brengen aan deze bijzondere vindplaats.

Artikel delen:
Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *