Foto: Eigen foto

Waterschap Scheldestromen waarschuwt voor slik op de weg

REGIO – Landbouwers zijn weer begonnen met het rooien van aardappelen en bieten. Tijdens deze werkzaamheden kan er slik op de wegen terechtkomen. In de schemering of in combinatie met regen of mist kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor het verkeer.

Waterschap Scheldestromen wil dergelijke situaties voorkomen. Zodra het waterschap onveilige situaties ontdekt, moet er altijd direct worden opgeruimd. Het waterschap gaat op zoek naar de vervuiler die de weg direct schoon moet maken. Lukt dit niet, dan zorgt het waterschap dat de weg wordt schoongemaakt. Ook het slik in wegbermen moet worden opgeruimd.

Informatie voor agrariërs
Om ongevallen te voorkomen wijst waterschap Scheldestromen alle agrariërs erop:

  • ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;
  • de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;
  • contact met het waterschap op te nemen als een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan door slik op de weg, waarbij het waterschap kan besluiten om borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen;
  • voor aanvang van de werkzaamheden slikborden of -stickers te plaatsen, zodat weggebruikers ruim van te voren op mogelijk gevaar geattendeerd worden. De borden zijn verkrijgbaar bij ZLTO (0113-247700) en Cumela (033-2474900).

Rol waterschap
Het waterschap houdt toezicht op het naleven van de spelregels zoals die hierboven vermeld staan. Als het mogelijk is, kan het waterschap ook een helpende hand bieden. Soms zal het waterschap besluiten borden met een snelheidsbeperking te plaatsen. Bij nalatigheid laat het waterschap de weg schoonmaken op kosten van de vervuiler.

De weggebruikers
Weggebruikers moeten in het buitengebied de komende maanden rekening houden met slik op de weg. Wanneer het regent of mistig is, kan dit al verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker de snelheid aanpast aan de omstandigheden. In deze periode wordt van de weggebruikers extra alertheid gevraagd.

Geen ontheffing meer voor opslag van bieten
Als opslag van bieten niet mogelijk is op eigen terrein of op een centrale opslaglocatie is opslag in de berm of op overhoeken in overleg met de opzichter onder voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden zijn dat er geen zichtbelemmering optreedt voor de weggebruikers en dat er een afstand van 1,80 m uit de zijkant van de verharding wordt aangehouden.

Als een ongeluk wordt veroorzaakt door slik op de weg of verkeerde opslag van bieten, dan is de vervuiler verantwoordelijk voor het ongeval en voor alle gevolgen van dien.

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *