Minister Schultz gesterkt door draagvlak voor Oosterschelde - Foto: Natuurmonumenten
Foto: Natuurmonumenten

Minister Schultz gesterkt door draagvlak voor Oosterschelde

REGIO – Met een grote berg zand voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu lieten boswachters van Natuurmonumenten samen met Zeeuwse kinderen dinsdag 11 november aan minister Schultz van Haegen zien hoeveel draagvlak er is voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde.

Zandhonger
Door zandhonger in het grootste Nationaal Park van Nederland dreigen de zandplaten te verdrinken en daarmee essentieel leefgebied voor tientallen zeehonden en honderdduizenden trekvogels. Donderdag beslist minister Schultz of zij de Roggenplaat, de belangrijkste en grootste zandplaat, ook daadwerkelijk gaat ophogen om zo de toekomst van het ‘Zeeuws waddengebied’ veilig te stellen.

Draagvlak
Aan het publieke draagvlak ligt het niet: Natuurmonumenten en het Nationaal Park Oosterschelde hebben 6.000 ‘zandtekeningen’ en via een crowdfundingsactie in korte tijd ruim 13.500 euro opgehaald. Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten: ”De Zeeuwen hebben massaal laten zien dat zij de Oosterschelde met haar bijzondere natuurwaarden willen behouden voor hun kinderen.

De minister was enthousiast over de grote steun van omwonenden, ondernemers, vogelaars en duikers voor de toekomst van onze Zeeuwse wadden en voelde zich gesterkt door de aangeboden bijdragen.”

Roggenplaat
Om de Roggenplaat op te hogen is een bedrag van 12,3 miljoen nodig. Daaraan dragen natuurorganisaties bij: Natuurmonumenten betaalt 300.000 euro mee aan het project uit eigen ledengeld en stelt daarnaast 100.000 euro beschikbaar via capaciteit van medewerkers, in natura dus, om te helpen dit project te realiseren. Het Zeeuwse Landschap draagt 30.000 euro bij. Daarnaast betaalt en coördineert Natuurmonumenten het opstellen van een Europese subsidieaanvraag.

Samen met provincie Zeeland hoopt de vereniging volgend jaar een Europese bijdrage van nog eens 3,5 miljoen euro in te kunnen brengen. Naast deze bijdragen vanuit de natuurbescherming dragen ook de Provincie Zeeland en de Oosterscheldegemeenten financieel bij. De laatste 50 à 60% moet vanuit het Rijk zelf komen, waarover minister Schultz samen met staatssecretaris Dijksma komende donderdag beslissen.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *